Christus Vincit                      Christus Regnat                   Christus Imperat

Chrystus Syn Boży

SZCZĘŚĆ BOŻE RODZINIE JEZUSA CHRYSTUSA PANA
 
"Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką"
                                                                                                                                                                                                                       Ewangelia wg św.Marka 3,35  
                                                            
  
                                                                                  
Główna                     PL                     English                    Espagñol                    Russian
                                                                       Powrót na stronę główną                 Polski                              English                          Espagñol                          Русский 
 Matka Boża od Dobrej śmierci
 
Matka Boża od Dobrej Śmierci.
 
      ZAWIERZENIE siebie samego 
      Najświętszej Maryi Pannie wg
      Ludwika de Montfort

      RÓŻANIEC według
      Świętego Ludwika de Montfort
 
      CUDOWNY MEDALIK.
 

      MEDALIK ŚW.BENEDYKTA.
 

      SZKAPLERZ
   
     
JEZU UFAM TOBIE

        SAKRAMENTY ŚWIĘTE:
          - Chrzest.
          - Spowiedź.
          - Komunia.
          - Bierzmowanie.
          - Kapłaństwo.
          - Małżeństwo.
          - Namaszczenie chorych.

        DARY DUCHA ŚWIĘTEGO:
          - Mądrość.
          - Rozum.
          - Rady.
          - Męstwo.
          - Wiedza.
          - Bojaźn Boża.
          - Pobożność.

      W rodzinie katolickiej:
         - Wiara i Miłość.

         - Biblia katolicka.
         - Katechizm Kościoła
           Katolickiego.
         - Krzyż.
         - Oleje święte.
         - Sól poświęcona.
         - Woda poświęcona.

 
     ARCHANIOŁOWIE
        
- Św.Gabriel
         - Św.Michał
         - Św.Rafael   
         - Św.Uriel

       EGZORCYZMY /proste/.
       ODPUSTY.

    Biblioteka.

 
    Filmoteka.
 
    Księgarnia.

 
    Płytoteka.

 
    Słuchane najchętniej.

  
    Wydarzenia religijne.

  

    Skrzynki intencji.

  

    Pielgrzymki, wyjazdy.
   
    Kontakt:


       Poznaj
 
        Od RODZINY:
         więcej niż listy ...

                            
ARCHIWUM

       AUDYCJE.

       KATECHEZY
             
       WYDARZENIA na FILMACH.

 Zawierzenie wg Ludwika Maria G.de MontfortTraktat o prawdziwym Nabożeństwie


        I
              Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi
              wg. św.Ludkwika Marii Grignion de Montfort

        II
              Akt ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi
           wg. św.Ludwika Marii Grignion de Montfort.


     

Akt ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi

             O, odwieczna, Wcielona Mądrości ! O, najmilszy i czci  najgodniejszy Jezu, prawdziwy Boże i
             prawdziwy
człowiecze, Synu jednorodzony Ojca Przedwiecznego i Maryi, zawsze Dziewicy! Oddaję
             Ci najgłębszą cześć
w łonie i chwale Twego Ojca w wieczności oraz w dziewiczym łonie Maryi, Twej
             najgodniejszej Matki w czasie
Twego Wcielenia. Dzięki Ci skałdam, żeś wyniszczył samego siebie
             przyjmując postać sługi, by mnie wybawić
z okrutnej niewoli szatana Chwalę Cię i uwielbiam, żeś we
             wszystkim raczył się poddać Maryi, Twej świętej Matce,
aby przez Nią uczynić mnie swym wiernym
             niewolnikiem. Lecz niestety! W niewdzięczności i niewiernośc
i nie dochowałem obietnic uroczyście
             Tobie złożonych na Chrzcie Świętym. Nie wypełniłem swoich zobowiązań.
Nie jestem godzien zwać
             się dzieckiem czy niewolnikiem Twoim. A ponieważ wszystko we mnie zasługuje
na Twój gniew,
             do Twego Najświętszego i Najdostojniejszego Majestatu nie śmiem już się sam zbliżyć.
Przeto
             uciekam się do wstawiennictwa i miłosierdzia Twej Najświętszej Matki, którą dałeś mi za
Pośredniczkę
             u Siebie. Za Jej możnym pośrednictwem mam nadzieję wyjednać u Ciebie skruchę i
przebaczenie
             mych grzechów oraz prawdziwą mądrość i w niej wytrwanie.

             Pozdrawiam Cię więc, Dziewico Niepokalana, żywy Boga Przybytku, w którym odwieczna, ukryta
             Mądrość chce odbierać cześć i uwielbienie aniołów i ludzi. Pozdrawiam Cię, Królowo nieba i ziemi,
             której panowaniu wszystko prócz Boga jest poddane. Pozdrawiam Cię, Ucieczko grzeszników, której
             miłosierdzie nikogo nie zawiodło. Wysłuchaj mej prośby, pełnej gorącego pragnienia Bożej mądrości,
             i przyjmij śluby i ofiary, jakie w pokorze Ci składam.

             Ja…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj przed Twoim obliczem przyrzeczenia
             Chrztu Św.
Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i jego dzieł. Całkowicie oddaję się Jezusowi
             Chrystusowi,
Mądrości Wcielonej, aby za Nim iść, niosąc mój krzyż po wszystkie dni życia. Abym zaś
             był Mu wierniejszy
niż dotąd, obieram Ciebie dziś, Maryjo, w obliczu całego Dworu Niebieskiego,
             za moją Matkę i Panią.
Oddaję Ci i poświęcam, jako Twój niewolnik, ciało i duszę swoją, dobra
             wewnętrzne i zewnętrzne, nawet
wartość dobrych moich uczynków, przeszłych, obecnych i przyszłych,
             pozostawiając Ci całkowite i zupełne
prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie
             należy, według Twego upodobania, ku
większej chwale Boga w czasie i wieczności. Przyjmij, Panno
             łaskawa, tę niewielką ofiarę mej niewoli dla
uczczenia i naśladowania owej uległości, jaką Mądrość
             odwieczna Twemu macierzyństwu okazać raczyła;
dla uczczenia władzy, jaką Oboje posiadacie nade
             mną, nikłym robakiem i grzesznikiem nędznym; jako
podziękowanie za przywileje, którymi Cię
             Przenajświętsza Trójca łaskawie obdarzyła. Zapewniam, że
odtąd, jako prawdziwy Twój niewolnik,
             chcę szukać Twojej chwały i Tobie we wszystkim być posłuszny.
Matko Przedziwna, przedstaw mnie
             Twemu drogiemu Synowi jako wiecznego niewolnika, ażeby – jak
przez Ciebie mnie odkupił, tak też
             przez Ciebie przyjąć mnie raczył. Matko Miłosierdzia, udziel mi łaski
prawdziwej mądrości Bożej i
             przyjmij mnie do grona tych, których kochasz, pouczasz, prowadzisz, żywisz i
bronisz jako dzieci swe
             i sługi. Dziewico wierna, spraw, abym zawsze i we wszystkim był doskonałym uczniem,
naśladowcą i
             niewolnikiem Mądrości Wcielonej, Jezusa Chrystusa, Syna Twego; abym za Twym
pośrednictwem i
             za Twoim przykładem doszedł do pełni Jego wieku na ziemi i Jego chwały w Niebie. Amen.


  

                 

             


     Słownik
łacińsko-polski
                  polsko-łaciński

     Nauka j.łacińskiego.

     Biblioteka w j.łacińskim.

     MSZA ŚWIĘTA.

     Msze Święte w Chicago
          celebrowane w.j polskim.
          celebrowane w j. łacińskim.

   
    
Msze Święte
          celebrowane w j. polskim

          na świecie
          w Kanadzie
          w USA.
    

     Kościoły polskie w Chicago.
  

     Katolickie kościoły polskie w
     USA i Kanadzie.

    
Polonijne i inne Sanktuaria
     w USA i w Kanadzie.
 
     Sanktuaria mało znane
     w Polsce
.

   
     TRADYCJA i KANONY w
     KOŚCIELE KATOLICKIM.

    
WYBRANE ENCYKLIKI.


     MODLITWY.


     PATRONI i ŚWIĘCI

     AUTORYTETY.

     CYTATY.
     "Nie samym chlebem ... "
    

     ODNOŚNIKI:
      - do ciekawych stron

      - do informacji dla Polaków i
        przydatne dla Polonii.

     Media Katolickie na świecie:
     Telewizja Gloria.
     Telewizja Trwam.

 e-mail:
 Nowe@RodzinaJezusaChrystusaPana.com


Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi 
                                                                                                   Psalm 47(46)

 

Wspieraj ludzi dobrej woli
modlitwą i
módl się za wrogów
Jezusa Chrystusa Pana.