Christus Vincit                      Christus Regnat                   Christus Imperat

Chrystus Syn Boży

SZCZĘŚĆ BOŻE RODZINIE JEZUSA CHRYSTUSA PANA
 
"Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką"
                                                                                                                                                                                                                       Ewangelia wg św.Marka 3,35  
                                                            
  
                                                                                  
Główna                     PL                     English                    Espagñol                    Russian
                                                                       Powrót na stronę główną                 Polski                              English                          Espagñol                          Русский 
 Matka Boża od Dobrej śmierci
 
Matka Boża od Dobrej Śmierci.
 
      ZAWIERZENIE siebie samego 
      Najświętszej Maryi Pannie wg
      Ludwika de Montfort

       RÓŻANIEC według
       Świętego Ludwika de Montfort
 
      CUDOWNY MEDALIK.
 

      MEDALIK ŚW.BENEDYKTA.
 

      SZKAPLERZ
 
     
JEZU UFAM TOBIE

        SAKRAMENTY ŚWIĘTE:
          - Chrzest.
          - Spowiedź.
          - Komunia.
          - Bierzmowanie.
          - Kapłaństwo.
          - Małżeństwo.
          - Namaszczenie chorych.

        DARY DUCHA ŚWIĘTEGO:
          - Mądrość.
          - Rozum.
          - Rady.
          - Męstwo.
          - Wiedza.
          - Bojaźn Boża.
          - Pobożność.

      W rodzinie katolickiej:
         - Wiara i Miłość.

         - Biblia katolicka
           j.polski tzw, Biblia ks.Wujka
           j.angielski Douay-Rheims
           j.łaciński Vulgate
           j. łaciński wersja Watykanu
         - Katechizm Kościoła
           Katolickiego.
         - Krzyż.
         - Oleje święte.
         - Sól poświęcona.
         - Woda poświęcona.

 
     ARCHANIOŁOWIE
        
- Św.Gabriel
         - Św.Michał
         - Św.Rafael   
         - Św.Uriel

       EGZORCYZMY /proste/.
       ODPUSTY.

    Biblioteka.

 
    Filmoteka.
 
    Księgarnia.

 
    Płytoteka.

 
    Słuchane najchętniej.

  
    Wydarzenia religijne.

  

    Skrzynki intencji.

  

    Pielgrzymki, wyjazdy.
   
    Kontakt:


       Poznaj
 
        Od RODZINY:
         więcej niż listy ...

                            
ARCHIWUM

       AUDYCJE.

       KATECHEZY
             
       WYDARZENIA na FILMACH.

 


 Wart Poznania

                  
        
"Jeśli ktoś z was potrzebuje mądrości, niech prosi o nią Boga"
                                                                                    cytat z Pisma Świętego NT z listu św.Jakuba 1-5
 
          "Kto zaś umie dobrze czynić, a nie czyni grzeszy"
                                                                                    cytat z Pisma Świętego NT z listu św.Jakuba 4-17
         
"Choruje ktoś wśród was?
          Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i
          namaścili go olejem w imię Pana. Modlitwa pełna wiary będzie
          dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie,
          a jeśliby popełnił grzechy będą mu odpuszczone"

       "Hymn o Miłości"
                       Miłość cierpliwa jest
                       Łaskawa jest
                       Miłość nie zazdrości
                       nie szuka poklasku
                       nie unosi się pychą
                       nie szuka swego
                       nie unosi się gniewem
                       nie dopuszcza się bezwstydu
                       nie pamięta złego
                       nie cieszy się z niesprawiedliwości
                       wszystko przetrzyma
                       wszystkiemu wierzy
                       we wszystkim pokłada nadzieję
                       wszystko znosi
                       Miłość nigdy nie ustaje"

 
                                                             1 list św.Pawła do Koryntian 13
       
Bóg powiedział:
                      "Nie siła nie moc, ale Duch mój dokończy dzieła."

 

                                                                           Zachariasz 4 6 
                      "Gdzie Duch Pana tam panuje wolność"
                                                                   2 list św.Pawła do Koryntian 3,17

             "Błogosławieni,
             którzy sercem szlachetnym i dobrym zatrzymują słowo Boże i
             wydają owoc przez swoją wytrwałość"
                                                           Ewangelia wg.św.Łukasza  8- 15


Cierpliwość

"Jeżeli dusza ma więcej cierpliwości w trudach i
  więcej stałości we wyzbywaniu się pociech, jest znakiem większego postępu w cnocie."
                                                                                                                                    św.Jan od Krzyża

"Cierpliwość jest towarzyszką mądrości"
                                                            św.Augustyn

"W przeciwnościach uzbrajaj się w ciepliwość, usuwając jakąkolwiek antypatię."
                                                                                                                      św.Ojciec Pio
"Gdzie jest cierpliwość i pokora, tam nie ma ani gniewu ani zamętu"
                                                                                                  św.Franciszek z Asyżu

"Pan jest Moc moja i Tarcza moja"

"Wierzę w bezbronną miłość, ale silną zdolną przejść największe i najgłębsze bezdroża tego świata"

"Bóg jest miłością w Jezusie, a Jezus jest światłem serc naszych."

"Daremnym jest dla was wstawać przed świtem wysiadywać do późna
dla Was, którzy jecie chleb zapracowany ciężko,
tyle daje On we śnie tym, których miłuje."

Jeżeli Pan domu nie zbuduje,
na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą.

"Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże strażnik czuwa daremnie."

"Miej ufność w Panu i czyń co dobre,
a będziesz mieszkał na ziemi i żył bezpiecznie."
                                                                           Psalm 37


"Odstąp od złego, czyń dobrze,
abyś mógł przetrwać na wieki."
                                             Psalm 37


"Ja jestem światłością świata.Kto idzie za mną będzie miał światło życia."

"Raduj się w Panu, a on spełni pragnienia twego serca."
                                                                                       Psalm 37


 „nieznajomość Pisma św. jest nieznajomością Chrystusa”
                                                                                           
św.Hieronim    
      
      "A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na na upływ krwi.
          Wiele przecierpiała od lekarzy i całe swe mienie wydała,
          a  nic jej nie pomogło, a czuła się jeszcze gorzej. Słyszała
          ona o Jezusie, więc zbliżyła się z tyłu między tłumem i dotknęła się
          Jego płaszcza.Mówiła bowiem:żebym się chociaż Jego płaszcza
          dotknęła, a będę zdrowa". Zaraz też ustał krwotok i poczuła w ciele,
          że jest uzdrowiona z dolegliwości."
                                                                                                     ewangelia wg św.Marka 5,25
   
     Słownik
łacińsko-polski
                  polsko-łaciński

     Nauka j.łacińskiego.

     Biblioteka w j.łacińskim.

     MSZA ŚWIĘTA.

     Msze Święte w Chicago
          celebrowane w.j polskim.
          celebrowane w j. łacińskim.

   
    
Msze Święte
          celebrowane w j. polskim

          na świecie
          w Kanadzie
          w USA.
    

     Kościoły polskie w Chicago.
  

     Katolickie kościoły polskie w
     USA i Kanadzie.

    
Polonijne i inne Sanktuaria
     w USA i w Kanadzie.
 
     Sanktuaria mało znane
     w Polsce
.

   
     TRADYCJA i KANONY w
     KOŚCIELE KATOLICKIM.

    
WYBRANE ENCYKLIKI.


     MODLITWY.


     PATRONI i ŚWIĘCI

     AUTORYTETY.

     CYTATY.
     "Nie samym chlebem ... "
    

     ODNOŚNIKI:
      - do ciekawych stron

      - do informacji dla Polaków i
        przydatne dla Polonii.

     Media Katolickie na świecie:
     Telewizja Gloria.
     Telewizja Trwam.

 e-mail:
 Nowe@RodzinaJezusaChrystusaPana.com


Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi 
                                                                                                   Psalm 47(46)

 

Wspieraj ludzi dobrej woli
modlitwą i
módl się za wrogów
Jezusa Chrystusa Pana.