Christus Vincit                      Christus Regnat                   Christus Imperat

Chrystus Syn Boży

SZCZĘŚĆ BOŻE RODZINIE JEZUSA CHRYSTUSA PANA
 
"Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką"
                                                                                                                                                                                                                       Ewangelia wg św.Marka 3,35  
                                                            
  
                                                                                  
Główna                     PL                     English                    Espagñol                    Russian
                                                                       Powrót na stronę główną                 Polski                              English                          Espagñol                          Русский 
 Matka Boża od Dobrej śmierci
 
Matka Boża od Dobrej Śmierci.
 
      ZAWIERZENIE siebie samego 
      Najświętszej Maryi Pannie wg
      Ludwika de Montfort

      RÓŻANIEC według
      Świętego Ludwika de Montfort
 
      CUDOWNY MEDALIK.
 

      MEDALIK ŚW.BENEDYKTA.
 

      SZKAPLERZ
  
     
JEZU UFAM TOBIE

        SAKRAMENTY ŚWIĘTE:
          - Chrzest.
          - Spowiedź.
          - Komunia.
          - Bierzmowanie.
          - Kapłaństwo.
          - Małżeństwo.
          - Namaszczenie chorych.

        DARY DUCHA ŚWIĘTEGO:
          - Mądrość.
          - Rozum.
          - Rady.
          - Męstwo.
          - Wiedza.
          - Bojaźn Boża.
          - Pobożność.

      W rodzinie katolickiej:
         - Wiara i Miłość.

         - Biblia katolicka.
         - Katechizm Kościoła
           Katolickiego.
         - Krzyż.
         - Oleje święte.
         - Sól poświęcona.
         - Woda poświęcona.

 
     ARCHANIOŁOWIE
        
- Św.Gabriel
         - Św.Michał
         - Św.Rafael   
         - Św.Uriel

       EGZORCYZMY /proste/.
       ODPUSTY.

    Biblioteka.

 
    Filmoteka.
 
    Księgarnia.

 
    Płytoteka.

 
    Słuchane najchętniej.

  
    Wydarzenia religijne.

  

    Skrzynki intencji.

  

    Pielgrzymki, wyjazdy.
   
    Kontakt:


       Poznaj
 
        Od RODZINY:
         więcej niż listy ...

                            
ARCHIWUM

       AUDYCJE.

       KATECHEZY
             
       WYDARZENIA na FILMACH.

 


                  
Duch święty

                   Sakramenty święte

        Sakramenty (łac.sacramentum: zastaw, przysięga wojskowa na wierność, zobowiązanie;)
        są znakami Łaski Bożej. Wszystkie zostały ustanowione przez Jezusa Chrystusa.
        Ich szafarzem jest Kościół, który przez te znaki udziela wiernym życia Bożego.

        Obrzędy widzialne są  urzeczywistnieniem, przekazaniem Łaski Bożej
        właściwej każdemu z Sakramentów Świętych.

        Przynoszą one owoc tym, którzy przyjmują je po spełnieniu wymaganych warunków.

        Sakramenty Święte obejmują wszystkie etapy i ważne momenty dla życia Chrześcijanina.
        Kościół Katolicki przyjmuje Siedem Sakramentów Świętych:
        1.Chrzest.
        2.Bierzmowanie.
        3.Eucharystia.
        4.Pokuta.
        5.Namaszczenie Chorych.
        6.Kapłaństwo.
        7.Małżeństwo.

       Siedem Sakramentów Świętych w Kościele Katolickim dzieli się na III grupy:

                                         I Sakramenty Wtajemniczenia Chrześcijańskiego.
                                       1.Chrzest.
                                       2.Bierzmowanie.
                                       3.Eucharystia.
                     
                                       II Sakramenty Uzdrowienia.

                                       4.Pokuta i Pojednanie.
                                       5.Namaszczenie Chorych.
                                      
                                      III Sakramenty w Służbie Komunii
.                              
                                       6.Kapłaństwo.
                                       7.Małżeństwo.
 

                              
Co to jest Chrzest Święty?

       Sakrament Chrztu Świętego należy do tzw. Sakramentów Wtajemniczenia Chrześcijańskiego i
       jest uważany, obok Bierzmowania oraz Eucharystii, za jeden z fundamentów całego życia
       Chrześcijańskiego.Przez Chrzest Święty człowiek uzyskuje dostęp do innych Sakramentów Świętych.

       Sama nazwa "Chrzest" została nadana ze względu na główny obrzęd, przez,
       który jest Sakrament wypełniany: chrzcić oznacza „zanurzyć, pogrążyć”.
       W interpretacji Kościoła Katolickiego zanurzenie w wodzie jest
       symbolem Śmierci i Zmartwychwstania Katechumena w Chrystusie:

       My wszyscy, którzyśmy otrzymali Chrzest Święty zanurzający w Chrystusa Jezusa,
       zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez Chrzest zanurzający nas w śmierć,
       zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie.

                                                                                                                                   (Rz 6, 3-4)

       Sakrament Chrztu Świętego nazywany jest również w Liście do Tytusa
       "Obmyciem Odradzającym i Odnawiającym w Duchu Świętym

                                                                                                            (Tt 3, 5)

       Można spotkać się także z innymi określeniami Chrztu Świętego:
       Oświecenie.
       Pieczęć.
       Namaszczenie.
       Łaska Boża.
       Szata.

       Sakramentu Chrztu Świętego w Kościele Katolickim udziela się jeden raz.
       Nie może on być powtórzony. Jest również nieodwołalny i nieodwracalny.
       Chrzest Święty jest początkiem nowego życia – wejściem w życie Trójcy Świętej.


     Słownik
łacińsko-polski
                  polsko-łaciński

     Nauka j.łacińskiego.

     Biblioteka w j.łacińskim.

     MSZA ŚWIĘTA.

     Msze Święte w Chicago
          celebrowane w.j polskim.
          celebrowane w j. łacińskim.

   
    
Msze Święte
          celebrowane w j. polskim

          na świecie
          w Kanadzie
          w USA.
    

     Kościoły polskie w Chicago.
  

     Katolickie kościoły polskie w
     USA i Kanadzie.

    
Polonijne i inne Sanktuaria
     w USA i w Kanadzie.
 
     Sanktuaria mało znane
     w Polsce
.

   
     TRADYCJA i KANONY w
     KOŚCIELE KATOLICKIM.

    
WYBRANE ENCYKLIKI.


     MODLITWY.


     PATRONI i ŚWIĘCI

     AUTORYTETY.

     CYTATY.
     "Nie samym chlebem ... "
    

     ODNOŚNIKI:
      - do ciekawych stron

      - do informacji dla Polaków i
        przydatne dla Polonii.

     Media Katolickie na świecie:
     Telewizja Gloria.
     Telewizja Trwam.

 e-mail:
 Nowe@RodzinaJezusaChrystusaPana.com


Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi 
                                                                                                   Psalm 47(46)

 

Wspieraj ludzi dobrej woli
modlitwą i
módl się za wrogów
Jezusa Chrystusa Pana.