Christus Vincit                      Christus Regnat                   Christus Imperat

Chrystus Syn Boży

SZCZĘŚĆ BOŻE RODZINIE JEZUSA CHRYSTUSA PANA
 
"Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką"
                                                                                                                                                                                                                       Ewangelia wg św.Marka 3,35  
                                                            
  
                                                                                  
Główna                     PL                     English                    Espagñol                    Russian
                                                                       Powrót na stronę główną                 Polski                              English                          Espagñol                          Русский 
 Matka Boża od Dobrej śmierci
 
Matka Boża od Dobrej Śmierci.
 
      ZAWIERZENIE siebie samego 
      Najświętszej Maryi Pannie wg
      Ludwika de Montfort

       RÓŻANIEC według
      Świętego Ludwika de Montfort
 
      CUDOWNY MEDALIK.
 

      MEDALIK ŚW.BENEDYKTA.
 

      SZKAPLERZ
 
     
JEZU UFAM TOBIE 

        SAKRAMENTY ŚWIĘTE:
          - Chrzest.
          - Spowiedź.
          - Komunia.
          - Bierzmowanie.
          - Kapłaństwo.
          - Małżeństwo.
          - Namaszczenie chorych.

        DARY DUCHA ŚWIĘTEGO:
          - Mądrość.
          - Rozum.
          - Rady.
          - Męstwo.
          - Wiedza.
          - Bojaźn Boża.
          - Pobożność.

      W rodzinie katolickiej:
         - Wiara i Miłość.

         - Biblia katolicka.
         - Katechizm Kościoła
           Katolickiego.
         - Krzyż.
         - Oleje święte.
         - Sól poświęcona.
         - Woda poświęcona.

 
     ARCHANIOŁOWIE
        
- Św.Gabriel
         - Św.Michał
         - Św.Rafael   
         - Św.Uriel

       EGZORCYZMY /proste/.
       ODPUSTY.

    Biblioteka.

 
    Filmoteka.
 
    Księgarnia.

 
    Płytoteka.

 
    Słuchane najchętniej.

  
    Wydarzenia religijne.

  

    Skrzynki intencji.

  

    Pielgrzymki, wyjazdy.
   
    Kontakt:


       Poznaj
 
        Od RODZINY:
         więcej niż listy ...

                            
ARCHIWUM

       AUDYCJE.

       KATECHEZY
             
       WYDARZENIA na FILMACH.


Follow me
 
Ewangelizacja poprzez media


                                           Przepraszam wszystkich,
                                  ale w obecnym czasie nie znam mediów katolickich,
                                  które by
nadawały programy zgodne z tradycyjnym
                                  nauczaniem kościoła katolickiego. Wobec czego nie
                                  podaję żadnych odnośników tak do rozgłośni radiowych
                                  jak i stacji telewizyjnych. Media mające być katolickimi z
                                  założenia prowadzą dyskursy polityczne lub teologiczne
                                  zamiast ewangelizować.
                                  Rodzina Jezusa Chrystusa Pana pragnie skupiać wszystkich ludzi
                                  dobrej woli wokół Chrystusa i jego przykazań.

                                   wobec powyższych dla wprowadzenia Ducha Ewangelii
                                   przypomnę modlitwę przed wejściem na strony internetowe.

                                 
Modlitwa przed przeglądaniem, zapoznaniem się,
                                           czytaniem,
uczestniczeniem we wszelkiego rodzaju
                                           aktywnościach na internecie, lub z nią związaną.


                                Wszechmocny i wieczny Boże, który stworzyłeś nas na
                                Twoje podobieństwo i poleciłeś nam szukać, przede wszystkim,
                                tego co dobre, prawdziwe i piękne,
                                szczególnie w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna,
                                Pana naszego Jezusa Chrystusa,
                                pomóż nam, błagamy Ciebie,
                                przez wstawiennictwo św. Izydora, biskupa i doktora,
                                abyśmy podczas naszych wędrówek w internecie
                                kierowali nasze ręce i oczy tylko na to, co podoba się Tobie
                                i traktowali z miłością i cierpliwością
                                wszystkie te osoby, które spotkamy
                                przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
                                                       

                                                                                        Święty Izydorze módl się za nami!

                                                                                                                    *Autorem modlitwy jest J.T.Zuhlsdorf.
                                                                                                                     Na język polski przetłumaczyła Asia Kozak


                                  
                 
             


     Słownik
łacińsko-polski
                  polsko-łaciński

     Nauka j.łacińskiego.

     Biblioteka w j.łacińskim.

     MSZA ŚWIĘTA.

     Msze Święte w Chicago
          celebrowane w.j polskim.
          celebrowane w j. łacińskim.

   
    
Msze Święte
          celebrowane w j. polskim

          na świecie
          w Kanadzie
          w USA.
    

     Kościoły polskie w Chicago.
  

     Katolickie kościoły polskie w
     USA i Kanadzie.

    
Polonijne i inne Sanktuaria
     w USA i w Kanadzie.
 
     Sanktuaria mało znane
     w Polsce
.

   
     TRADYCJA i KANONY w
     KOŚCIELE KATOLICKIM.

    
WYBRANE ENCYKLIKI.


     MODLITWY.


     PATRONI i ŚWIĘCI

     AUTORYTETY.

     CYTATY.
     "Nie samym chlebem ... "
    

     ODNOŚNIKI:
      - do ciekawych stron

      - do informacji dla Polaków i
        przydatne dla Polonii.

     Media Katolickie na świecie:
     Telewizja Gloria.
     Telewizja Trwam.

 e-mail:
 Nowe@RodzinaJezusaChrystusaPana.com


Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi 
                                                                                                   Psalm 47(46)

 

Wspieraj ludzi dobrej woli
modlitwą i
módl się za wrogów
Jezusa Chrystusa Pana.