Christus Vincit                      Christus Regnat                   Christus Imperat

Chrystus Syn Boży

SZCZĘŚĆ BOŻE RODZINIE JEZUSA CHRYSTUSA PANA
 
"Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką"
                                                                                                                                                                                                                       Ewangelia wg św.Marka 3,35  
                                                            
  
                                                                                  
Główna                     PL                     English                    Espagñol                    Russian
                                                                       Powrót na stronę główną                 Polski                              English                          Espagñol                          Русский 
 Matka Boża od Dobrej śmierci
 
Matka Boża od Dobrej Śmierci.
 
      ZAWIERZENIE siebie samego 
      Najświętszej Maryi Pannie wg
      Ludwika de Montfort

       RÓŻANIEC według
       Świętego Ludwika de Montfort
 
       CUDOWNY MEDALIK.
 

       MEDALIK ŚW.BENEDYKTA.
 

       SZKAPLERZ
 
      
JEZU UFAM TOBIE

        SAKRAMENTY ŚWIĘTE:
          - Chrzest.
          - Spowiedź.
          - Komunia.
          - Bierzmowanie.
          - Kapłaństwo.
          - Małżeństwo.
          - Namaszczenie chorych.

        DARY DUCHA ŚWIĘTEGO:
          - Mądrość.
          - Rozum.
          - Rady.
          - Męstwo.
          - Wiedza.
          - Bojaźn Boża.
          - Pobożność.

      W rodzinie katolickiej:
         - Wiara i Miłość.

         - Biblia katolicka
         - Katechizm Kościoła
           Katolickiego.
         - Krzyż.
         - Oleje święte.
         - Sól poświęcona.
         - Woda poświęcona.

 
     ARCHANIOŁOWIE
        
- Św.Gabriel
         - Św.Michał
         - Św.Rafael   
         - Św.Uriel

       EGZORCYZMY /proste/.
       ODPUSTY.

    Biblioteka.

 
    Filmoteka.
 
    Księgarnia.

 
    Płytoteka.

 
    Słuchane najchętniej.

  
    Wydarzenia religijne.

  

    Skrzynki intencji.

  

    Pielgrzymki, wyjazdy.
   
    Kontakt:


       Poznaj
 
        Od RODZINY:
         więcej niż listy ...

                            
ARCHIWUM

       AUDYCJE.

       KATECHEZY
             
       WYDARZENIA na FILMACH. 
Biblioteka


      Definicje:
     Antyfonarz - zbiór śpiewów liturgicznych, głównie antyfon
      Brewiarz - Liturgia Godzin
liturgiczna modlitwa codzienna Ludu Bożego, uświęcająca czas przez sprawowanie
                   jej w określonych porach dnia i nocy (Godzina Czytań, Jutrznia, modlitwa w ciągu dnia, Nieszpory,
                   modlitwa na zakończenie dnia). Jako modlitwa całego Kościoła sprawowana jest nie tylko przez
                   kapłanów i osoby konsekrowane, ale również przez innych jego członków.Swój charakter objawia
                   najpełniej, gdy jest celebrowana we wspólnocie parafialnej, zakonnej, rodzinnej, apostolskiej, itp.

      Episkolarium - zbiór perykop uszeregowanych według kalendarza liturgicznego
     
Ewangeliarz - ozdobna księga liturgiczna zawierająca teksty Ewangelii odczytywane w liturgii
      Graduał - śpiewy mszalne chorału gregoriańskiego
      Kancjonał - zbiór śpiewów liturgicznych
      Kyriale - zbiór śpiewów chóralnych z nutami
      Lekcjonarz - zawiera czytania  biblijne  na poszczególne dni roku liturgicznego.
                            wprowadzony po Soborze Watykańskim II ;przedtem czytania umieszczone były
                            razem z innymi tekstami w Mszale.
      Martyrologium - dzieje męczenników
      Mszał Rzymski - największa ze wszystkich ksiąg liturgicznych
                                  zawiera ona stałe (ordinaria) oraz zmienne (propria) części Mszy Świętej
      Pasjonał - opis męki Chrystusa Pana
      Pontyfikał - zawiera modlitwy i przepisy dotyczące obrzędów sprawowanych przez biskupa
      Psałterz - zbiór Psalmów
      Rytuał - zawiera modlitwy i przepisy dotyczące sprawowania sakramentów przez kapłana
      Sakramentariusz lub sakramentarz - dawna nazwa Mszału
                        
             
     Biblioteka,
    czyli książki dla wyznawców Chrystusa:


    1. "Biblia Wujka"
     2. "Biblia pierwszego kościoła"
     3. "Biblia dla młodych" biblia tysiąclecia
     4. "Katechizm Kościoła Katolickiego"
     5. "Tajemnica różańca" św.Ludwik Grignion de Montfort
     6. "Tajemnica Maryi" św.Ludwik Grignion de Montfort
     7. "Traktat o prawdziwym Nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny"
św.Ludwik Grignion de Montfort
     8.
"Proboszcz z Ars"
     9. "Mistyczne miasto Boże" Maria z Agredy
   10. "Psałterz Dawidów" Jan Kochanowski
   11. "Apokryfy Starego Testamentu"
   12. "Kwiatki św.Franciszka"
   13. "Żywot i bolesna męka Pana Naszego Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki
           jego Maryi wraz z  tajemnicami starego przymierza" Anna Katarzyna Emmerich
   14. "Droga, Bruzda, Kuźnia" św.Josemaria Escriva
   15. "Dzieła" św.Jan od Krzyża

   16. "Dialogi o Bożej Opatrzności czyli księga boskiej nauki" św.Kataryna ze Sieny
   17. "Dzieła" I - IV Bł.Jan Van Ruusbroec
   18. "Pisma" św.Franciszek, św.Klara
   19. "Uwielbienia Maryi"  św.Alfons Maria de Liguori
   20. "Brewiarz dla świeckich"
   21. "Maksymy św.Ignacego"
   22.
"O naśladowaniu Chrystusa" Tomasz A. Kempis  

    A. "Szaleniec Niepokalanej" Maria Winowska
    B. "Masoneria" św.biskup Józef Sebastian Pelczar
    C. "Rady i zalecenia moralne" Bł.Marii Karłowskiej
    D. "Miłość za Miłość" Myśli św.Jana Vianneya
    E. "Jezu,Ty się tym zajmij!" Joanna Bątkiewicz-Brożek
    F. "Katolicka nauka o czyścu i formy niesienia pomocy zmarłym" Kinga Helena Szczurek
    G. "Sanktuaria i odpusty. Kiedy i jakie odpusty można zyskiwać w sanktuariach" ks.Robert Kantor

          https://biblia.wiara.pl/Biblia/Tekst   
JĘZYKACH ORYGINALNYCH

    Stary Testament :. (tekst hebrajski)
    Stary Testament :. (tekst hebrajsko-angielski)
    Septuaginta :. (tekst grecki)
    Nowy Testament:. (tekst grecki)

    W JĘZYKU POLSKIM

    a) współczesne

       Biblia Tysiąclecia :. (wersja HTML z przypisami)
      Internetowa Biblia 2000 :.
      Biblia Internetowa :. (wyszukiwanie fragmentów Biblii na podstawie słów i fraz - w siedmiu różnych tłumaczeniach Pisma Świętego)

    b) staropolskie

        Biblia Królowej Zofii
        Biblia Ks. Wujka
        Biblia Leopolity
        Biblia Brzeska

                                 (skany zamieszczone na stronach Polskiej Biblioteki Internetowej - obecnie strona w przebudowie)

        Biblia Brzeska- Nowy Testament :.
        Biblia Gdańska :.

        (Cyfrowa kopia oryginalnego wydania Biblii Gdańskiej z 1632 roku - egzemplarz Biblioteki Wirtemberskiej, Stuttgart)

        FRAGMENTY


        Księga Psalmów :. (z marginaliami z Biblii Jerozolimskiej)
        Księga Psalmów :. (fragmenty Psałterza w tłumaczeniu Romana Brandstaettera)
        Psałterz Dawidowy (Jana Kochanowskiego - z 1579 roku)
        Księgi Starego Przymierza :. (fragmenty Starego Testamentu w tłumaczeniu Romana Brandstaettera​​​​​​​)
        Apokalipsa z komentarzami :.
 
        AUDIO

        Nowy Testament w języku greckim :. (tekst: Wescott-Hort Greek New Testament 1881)

        W JĘZYKACH OBCYCH

        Wulgata :. (Clementine Vulgate Bible)
        Wulgata :. (na stronie Wulgata Project)
        Biblia Gutenberga :.
        (skany stron T.1 i T.2 zamieszczone na stronach Polskiej Biblioteki Internetowej - obecnie strona w przebudowie)

|

     Słownik
łacińsko-polski
                  polsko-łaciński

     Nauka j.łacińskiego.

     Biblioteka w j.łacińskim.

     MSZA ŚWIĘTA.

     Msze Święte w Chicago
          celebrowane w.j polskim.
          celebrowane w j. łacińskim.

   
    
Msze Święte
          celebrowane w j. polskim

          na świecie
          w Kanadzie
          w USA.
    

     Kościoły polskie w Chicago.
  

     Katolickie kościoły polskie w
     USA i Kanadzie.

    
Polonijne i inne Sanktuaria
     w USA i w Kanadzie.
 
     Sanktuaria mało znane
     w Polsce
.

   
     TRADYCJA i KANONY w
     KOŚCIELE KATOLICKIM.

    
WYBRANE ENCYKLIKI.


     MODLITWY.


     PATRONI i ŚWIĘCI

     AUTORYTETY.

     CYTATY.
     "Nie samym chlebem ... "
    

     ODNOŚNIKI:
      - do ciekawych stron

      - do informacji dla Polaków i
        przydatne dla Polonii.

     Media Katolickie na świecie:
     Telewizja Gloria.
     Telewizja Trwam.

 e-mail:
 Nowe@RodzinaJezusaChrystusaPana.com


Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi 
                                                                                                   Psalm 47(46)

 

Wspieraj ludzi dobrej woli
modlitwą i
módl się za wrogów
Jezusa Chrystusa Pana.