Christus Vincit                      Christus Regnat                   Christus Imperat

Chrystus Syn Boży

SZCZĘŚĆ BOŻE RODZINIE JEZUSA CHRYSTUSA PANA
 
"Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką"
                                                                                                                                                                                                                       Ewangelia wg św.Marka 3,35  
                                                            
  
                                                                                  
Główna                     PL                     English                    Espagñol                    Russian
                                                                       Powrót na stronę główną                 Polski                              English                          Espagñol                          Русский 
 Matka Boża od Dobrej śmierci
 
Matka Boża od Dobrej Śmierci.
 
      ZAWIERZENIE siebie samego 
      Najświętszej Maryi Pannie wg
      Ludwika de Montfort

      RÓŻANIEC według
      Świętego Ludwika de Montfort
 

      CUDOWNY MEDALIK.
 

      MEDALIK ŚW.BENEDYKTA.
 

      SZKAPLERZ
 
     
JEZU UFAM TOBIE

        SAKRAMENTY ŚWIĘTE:
          - Chrzest.
          - Spowiedź.
          - Komunia.
          - Bierzmowanie.
          - Kapłaństwo.
          - Małżeństwo.
          - Namaszczenie chorych.

        DARY DUCHA ŚWIĘTEGO:
          - Mądrość.
          - Rozum.
          - Rady.
          - Męstwo.
          - Wiedza.
          - Bojaźn Boża.
          - Pobożność.

      W rodzinie katolickiej:
         - Wiara i Miłość.

         - Biblia katolicka.
         - Katechizm Kościoła
           Katolickiego.
         - Krzyż.
         - Oleje święte.
         - Sól poświęcona.
         - Woda poświęcona.

 
     ARCHANIOŁOWIE
        
- Św.Gabriel
         - Św.Michał
         - Św.Rafael   
         - Św.Uriel

       EGZORCYZMY /proste/.
       ODPUSTY.

    Biblioteka.

 
    Filmoteka.
 
    Księgarnia.

 
    Płytoteka.

 
    Słuchane najchętniej.

  
    Wydarzenia religijne.

  

    Skrzynki intencji.

  

    Pielgrzymki, wyjazdy.
   
    Kontakt:


       Poznaj
 
        Od RODZINY:
         więcej niż listy ...

                            
ARCHIWUM

       AUDYCJE.

       KATECHEZY
             
       WYDARZENIA na FILMACH.
"Którzy dają się prowadzić Duchowi Boga, są synami Boga"
                                                                                                                                      z listu Św.Pawła do Rzymian 8 14


                            Strony jako dzieło ewangelizacji i formacji.

                                    Może zacznijmy od przywołania modlitwy przed rozpoczęciem

                                    jakichkolwiek działań po włączeniu  się do systemu zwanego
                                    popularnie "internetem".
                                    Patronem internetu jest św. Izydor.
                                    Oto modlitwa, która jest zalecana przed
                                    włączeniem przeglądarki internetowej.

                                    Modlitwa przed przeglądaniem, zapoznaniem się,

                                    czytaniem,
uczestniczeniem we wszelkiego rodzaju
                                    aktywnościach na internecie, lub z nią związaną.

                          Wszechmocny i wieczny Boże, który stworzyłeś nas na
                          Twoje podobieństwo i poleciłeś nam szukać, przede wszystkim,
                          tego co dobre, prawdziwe i piękne,
                          szczególnie w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna,
                          Pana naszego Jezusa Chrystusa,
                          pomóż nam, błagamy Ciebie,
                          przez wstawiennictwo św. Izydora, biskupa i doktora,
                          abyśmy podczas naszych wędrówek w internecie
                          kierowali nasze ręce i oczy tylko na to, co podoba się Tobie
                          i traktowali z miłością i cierpliwością
                          wszystkie te osoby, które spotkamy
                          przez Chrystusa Pana naszego.Amen.
                                                       

                                                                                        Święty Izydorze módl się za nami!

                                                                          *Autorem modlitwy jest J.T.Zuhlsdorf.
                                                                            Na język polski przetłumaczyła Asia Kozak
   
                                    Rodzina Jezusa Chrystusa Pana,
                                    opiera się na wierze w Jezusa Chrystusa Pana.

                                    Także podstawą jej jest i będzie Pan Jezus Chrystus i jego nauczanie.
                                   
                                    "Nie zdrowi potrzebują lekarza, lecz źle się czujący"
                 

                                   
                                    "Miłosierdzia chcę nie ofiary.
                                    
Bo przyszedłem wezwać nie sprawiedliwych,
                                     ale grzeszników"
                                                                                                            
                                                                                             Ewangelia wg Św.Mateusza 9 12-13

                    
                                     Podstawą jest Wiara w Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
                                     Jeśli jest Wiara w Zmartwychwstanie to również wierzymy w
                                     Ostatnią Wieczerzę przygotowaną przez Jezusa Chrystusa,
                                     podczas, której powiedział:
                                    
"to czyńcie na moją pamiątkę"

                                                                                            1 Koryntian 11,24-25

                                    Eucharystia zachowana jest podczas Mszy Świętej.

                                    Także podstawą Rodziny Jezusa Chrystusa jest Msza Święta.
                                    Mszy Świętej towarzyszy Modlitwa.
                         
                                    Msza Święta i Modlitwa są dwomy najważniejszymi filarami

                                    dla Rodziny Jezusa Chrystusa Pana.
                                    Wśród modlitw najważniejszą jest wskazana przez samego
                                    Jezusa Chrystusa Wy zatem tak się módlcie:
   
                 

                                    Ojcze nasz, któryś jest w niebie! Święć się imię twoje!

                                    Przyjdź królestwo twoje.
                                    Bądź wola twoja, jako w niebie tak i na ziemi.
                                    Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. 
                                    I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy
                                    naszym winowajcom  I nie wódź nas na pokuszenie.
                                    Ale nas zbaw ode złego.Amen.

                                                                                     Ewangelia wg  Św.Mateusza  6  7-15

                                   Następną taką modlitwą jest różaniec objawiony
                                   Świętemu Dominikowi przez Matkę Bożą.Ta Modlitwa jest
                                   wielokrotnie wspominana przez Matkę Bożą w wielu miejscach
                                   gdzie się ukazała. Modlitwa ta jest pięknie opisana przez gorącego
                                   wielbiciela Matki Bożej Świętego Ludwika de Montfort /Różaniec/
.
                                  
Oczywiście te dwa filary są fundamentem by przykazania, które pozostały
                                   przedstawione jako główne czyli
                                   "Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden.
                                     Będziesz miłował Pana swego, całym swoim sercem,
                                     całą swoją duszą, całym swoim
umysłem i całą swoją mocą"                    

                                   drugie jest to:
                                  
"Będziesz Miłował swego bliźniego jak siebie samego.
                                    Nie ma większego przykazania od tych"

                                                                                             Ewangelia wg Św.Marka12, 29-31
                  

                                  by mogły zostać urzeczywistnione w naszej Rodzinie Jezusa Chrystusa Pana.
                                  Jako, że przeszkadzać nam będzie szatan poprzez swoje działania
                                  by rozbić Rodzinę Jezusa Chrystusa Pana członkowie
                                  Rodziny Jezusa Chrystusa Pana otrzymali Ewangelię spisaną przez
                                  4 ewangelistów Marka, Jana, Łukasza, Mateusza.
                                  By poznać te Ewangelię z pomocą Ducha Świętego
                                  papież Leon XIII, papież Benedykt XV oraz papież
                                  Pius XII opublikowali encykliki, które wskazują na duchowe
                                  przygotowanie się poprzez modlitwę do zaznajomienia się ze
                                  świętymi tekstami, które składają się na Biblię. Jak się modlić
                                  przed każdorazowym czytaniem czy też studiowaniem Pisma Świętego.

                     

                                  Encyklika  "Providentissimus Deus" 1893 rok papież Leon XIII        w 4 językach*  
                                  Encyklika  "Spiritus Paraclitus"         1920 rok papież Benedykt XV w 4 językach
*  
                                  Encyklika 
"Divino Afflante Spiritu"   1943 rok papież Pius XII           w 4 językach*

                                   *
w  językach:
                                    
łacińskim, angielskim, włoskim i hiszpańskim

                                     osobę posiadające adres internetowy gdzie są pełne teksty
                                     encyklik w j.polskim prosimy o kontakt na adres:

                              nowe@RodzinaJezusaChrystusaPana.com                                           

                                                 ZAPRASZAM do odwiedzenia
stron wkrótce więcej
                                                                           strony są uzupełniane prawie codziennie.

                                                               Dziękuje za cierpliwość i wyrozumiałość.


                                               "Módl się za swoich wrogów i módlcie się za prześladujących Was,
                                               abyście się okazali synami Waszego Ojca, który jest w niebie"

                                                                                                                                               Ewangelia wg Św.Mateusza 5 - 43
          

     Słownik
łacińsko-polski
                  polsko-łaciński

     Nauka j.łacińskiego.

     Biblioteka w j.łacińskim.

     MSZA ŚWIĘTA.

     Msze Święte w Chicago
          celebrowane w.j polskim.
          celebrowane w j. łacińskim.

   
    
Msze Święte
          celebrowane w j. polskim

          na świecie
          w Kanadzie
          w USA.
    

     Kościoły polskie w Chicago.
  

     Katolickie kościoły polskie w
     USA i Kanadzie.

    
Polonijne i inne Sanktuaria
     w USA i w Kanadzie.
 
     Sanktuaria mało znane
     w Polsce
.

   
     TRADYCJA i KANONY w
     KOŚCIELE KATOLICKIM.

    
WYBRANE ENCYKLIKI.


     MODLITWY.


     PATRONI i ŚWIĘCI

     AUTORYTETY.

     CYTATY.
     "Nie samym chlebem ... "
    

     ODNOŚNIKI:
      - do ciekawych stron

      - do informacji dla Polaków i
        przydatne dla Polonii.

     Media Katolickie na świecie:
     Telewizja Gloria.
     Telewizja Trwam.

 e-mail:
 Nowe@RodzinaJezusaChrystusaPana.com


Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi 
                                                                                                   Psalm 47(46)

 

Wspieraj ludzi dobrej woli
modlitwą i
módl się za wrogów
Jezusa Chrystusa Pana.